Avloppsspolning är en modern metod för att rensa rör.

Ett högt vattentryck i kombination med högt vattenflöde gör att rören spolas rena och allt som spolas loss följer med vattnet ut. Stuprör och dagvattenledningar spolas också.

Spola rören i förebyggande syfte för att slippa ovälkomna stopp med dyra kostnader som följd! Hetvatten tillämpas vid behov t ex vid köksavlopp.

Created 6/17/2015 by Morgan Sivius
Modified 6/18/2015 by Camilla Sivius