Beläggningsskärning och rotskärning används när rötter har växt in i ledningen. Man kör då in en kätting som fräser ledningen.
 
Samma sak gäller om man har fått t ex urinsten eller spackel i ledningen.
 
 
 
 
 
Det kan växa in mycket rötter i en ledning.